Skadeservice

Skadeservice

Vi tager os af det hele. Forsikring, lugtgener, affugtning, afdækning, desinficering, rensning, opbevaring, genhusning m.v.

Døgnvagt Læs mere

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder og hjælper til i dialogen med alle forsikringsselskaber, men har også faste samarbejdspartnere.

Kontakt os Læs mere

Undgå skader

Vi har samlet en række tips, til hvordan du sikrer dig mod at skaden sker, i forskellige situationer.

Kontakt os Læs mere

Døgnvagten

Kontakt vores døgnvagt i forbindelse med Skadeservice, akut skadetrussel, eller sikring af beredskab.

Kontakt os Læs mere

Håndværkerservice

Vi udfører opgaver indenfor række håndværksfag, og med gode samarbejdspartnere favner vi bredt.

Kontakt os Læs mere

Opbevaring/Lagerhotel

Sikkert og tør opbevaring for private, virksomheder og institutioner. Opbevaringen kan være i en kortere eller længere periode.

Kontakt os Læs mere

Facility service

Pleje af grønne arealer, rensning af fliser og graffiti, specifikke projekter, vedligeholdelse eller lignende.

Kontakt os Læs mere

Maleropgaver

Flytning & istandsættelse, eller forsikringsskade, butik, kontor, messestand, facility service med videre.

Kontakt os Læs mere

Nyheder & Job

Der er p.t. ingen ledige jobs.

Nyheder Ledige jobs

Vi sørger for afdækning både i forbindelse med indbrud, stormskade med videre. Skade service i hele norden. Vores beredskab stor klar når skaden er sket, men også når katastrofen truer. Vi udfører også gulvrens, tæpperens med videre. Facilityservice for virksomheder, institutioner, privat udlejer, boligforeninger og Andelsbolig foreninger. Brandskade omfatter også ofte sodskade, og løsøre er her ofte også skadet af både slukningsvand og sod fra branden. Indbo sørger vi for at sikre, rense og eventuelt også opbevare, mens skader på din ejendom, eller bygning udbedres. Oprydning efter katastrofen eller ulykken er indtruffet sørger vi for. Genhusning omfatter flere ting. Vi bistår med flytning, flyttehjælp, hjemtagelse af indbo, opmagasinering, magasinering, renovering og eventuelle kasseringslister.  Nedbrydning af beskadigede bygningsdele, samt nedvaskning, lugtsanering, affugtning af skadesramt bygningsdele og nagelfaste ting sørger vi også for. Ved vandskade, står vi for opsugning af vand, opsamling af væske, opklodsning af møbler, desinficering, fugtmålinger med videre.
Skulle du være så uheldig at blive udsat for hærværk, hærværksskader, indbrud og Indbrudsskader, sørger vi for eksempel for afdækning af døre og vinduer, bortrensning af graffitti med videre. Undgå Stormskader. Vi bistår med stormsikring ved stormflod, stormvarsel, orkanvarsel med videre. Vi har beredskab og døgnvagt/døgnberedskab til stormflodssikring. Både vores beredskab, vores stormflodsberedskab og vores skybrudsberedskab, står klar til at sikre din ejendom mod akutte oversvømmelsestrusler. Sikring mod skybrud (skybrudssikring), kan være i form af højvandslukke og mobildæmning, eller mobile dæmninger. Højvande kan give oversvømmelse både via kloaken, eller komme ind direkte udefra. Kontakt vores alarmtelefon med døgnvagt og Døgnservice. Vi har altid en vagt klar ved vores vagttelefon. Er din ejendom udsat for risiko, så få lavet en vurdering i form af en Risikovurderingsrapport. Vi kan komme med udbedringsforslag og forebyggelsesforslag, samt stå for både udbedring og Forebyggelse. Er skaden sket tilbyder vi også en skadeinspektion, både til privat, virksomhed og institution. Vi laver gerne en inspektion af din forsikringsskade. Det være sig både ved indtrængende vand, som følge af oversvømmelse, ildebrand, indbrud, storm, orkan med videre. Civilforsvaret kan have travlt med større opgaver i forbindelse med varsel om oversvømmelser med videre. Få lavet en gennemgang af din ejendom fra kælder til kvist. Overvågning. Tagskader kan skyldes sne, hagl, haglskader og snetryk. Det er vigtigt at få checket tagrender, nedløb og brønde inden der kommer uvejr. Orkan er værre en storm. Vi står for forsikringskontakt og skadesudbedring og sikring. Vi udfører fugtkontrol, desinficering og desinfektion. Hvis fugten kommer fra afløb, kloak, rørbrud, eller rørskade, er der ofte både lugtgener og bakterier eller misfarvninger. Skimmelsanering – skimmelsvamp, skimmel, kan være alvorligt for helbredet, så dette skal tages meget alvorligt. Oså med hensyn til lugt. Efter indbrud laver vi forebyggende tyverisikring, sikrer døre og vinduer, og stiller eventuelt mobilalarm til rådighed. Eventuel Anmeldelse hjælper vi også med. Vi laver alle former for afrensning, og afvask. Vores vagttelefon er døgnbemandet med døgnbemanding, på vores vagtcentral. Røg, Røgskade, Røgsanering, Sodsværtet, Løbesod, Ildebrand, Renovering, Rydning, Kloakvand, Spildevand, Indeklima, Klimaforandring, Karlslunde, 2690, Storkøbenhavn, København, Sjælland, Danmark, Norden, Hele landet, Kloakrør