Stormflod

Skybrud

Terrasse & Indkørsel

Gennemgå afløb og fald på disse. Vi har f.eks. set eksempel på at nyanlagt indkørsel, med forkert fald, ledte alt vandet ned ad den udvendige kældertrappe, hvor afløbet var stoppet. Endvidere var tagrenderne på huset ikke rengjorte, så alt vandet fra husets tag endte også i den nyanlagte indkørsel, hvilket var med til at forværre skaden.

Tagrender & Nedløb

Sørg for at tagrender, nedløbsrør og nedløbsbrønde er renset, så vandet fra taget ledes den rigtige vej.

Brønde & Afløb

Check/rens alle regnbrønde/-riste og afløb. Vær specielt opmærksom, hvis der er udvendig trappe ned til en kælder.

Tagbelægninger

Kig grundigt på husets tage. Se efter at alle tagplader eller tegl er hele, og ligger som de skal. Ved flade tage er det også vigtig at checke nedløbgitre der sidder over afløb, for at fange blade m.v. Hvis de er stoppet med blade, vil vandet ikke blive ledt ned gennem nedløbet.

Potentiel vanddybde ved ekstrem regn

Undgå skader