Vandskade

Vandskade

Renhold dine tagrender, tagnedløb samt udendørs afløbsriste for blade og snavs, og sørg for at dræn og din kloak er i god stand.

Få installeret et højvandslukke der kan stoppe opstigende kloakvand, og hold vinduer lukket ved nedbør. Vær specielt opmærksom på tag- og kældervinduer.

Er der varsel om risko for skybrud, så sørg for at der bliver holdt øje med din kælder. Hæv dine ting op fra kældergulvet, så de ikke bliver våde.

Gå evt. i dialog med os og hør vores anbefalinger for netop din ejendom, diverse konstruktionsændringer kan måske forhindre vandskader.

Check gamle rørinstallationer

Gamle og tærede rør i vandindstallation og/eller centralvarmeanlæg kan lække, og være årsag til store skader. Er det en ældre ejendom, kan en forebyggende renovering være en mulighed.

Potentiel vanddybde ved ekstrem regn

Undgå skader