Stormflod

Oversvømmelsestruet?

Der findes et par steder på nettet, hvor du kan få en idé om, hvorvidt din ejendom er oversvømmelsestruet, ved skybrud, stormflod eller lignende.

Risiko for oversvømmelser kan afsmitte på både huspriser, forsikringspræmier og kloak afledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse.

Du kan også vælge at komme katastrofen for din nuværende ejendom i forkøbet, og nå at forberede dig.

Naturstyrelsens vandstandsberegner

Naturstyrelsen har udviklet et værktøj, der kan beregne vandstandsstigninger ved højvande. Her kan du få et fingerpeg om ved at indtaste din adresse er oversvømmelsestruet ved vandstigninger.

Naturstyrelsens vandstandsberegner.

Ved at indtaste sin adresse får man få en vurdering af, om ens hjem risikerer at blive oversvømmet. Det er dog med det forbehold, at beregneren ikke tager højde for menneskeskabte forhold!

Åbner du beregneren på din telefon, så kan du for eksempel klikke på symbolet i øverste venstre hjørne og vælge den vandstandsstigning, du er interesseret i.

Åbner du beregneren på din computer, så kan du vælge “Havstigning” i venstre side af skærmen.
Herefter dukker der et lille vindue op, hvor du kan vælge den relevante havstigning ved at trække med musen.
Herefter kan du igen se på kortet, at områder, der risikerer at blive oversvømmet, bliver farvet.

DinGeo.dk

Hjemmesiden DinGeo.dk har ligeledes et værktøj du kan se på.

Kort over potentiel vanddybde ved ekstrem regn.

DinGeo gør det nemmere for dig at finde tilgængelig info på din bopæl, herunder risiko for Radon og jordforurening, trafikstøj, nærliggende risikovirksomheder, hårdhed i drikkevandet, samt risiko for oversvømmelse, og info om lokalområdet og økonomi og fakta på boligen.