Opbevaring og skadeservice

Vi opbevarer inventar og løsøre, f.eks. forbindelse med at bygningsskader udbedres.

Det kunne f.eks. være i forbindelse med vandskade, brand, indbrud, eller oversvømmelse.

Eventuel rengøring, desinficering, lugtsanering, affugtning m.v., af ejendelene klarer vi også.

Alle skader fotoregistreres med digitale billeder og vi udarbejder evt. kasseringslister.

Læs mere om opbevaring

Flyttekasser

Skadeservice