Oversvømmelse

Oversvømmelse

Du kan døgnet rundt få hjælp til at pumpe regnvand, kloakvand og grundvand ud af din kælder, eller oversvømmede ejendom/bygning.

Har du mistet strømmen som følge af vandskaderne, så skaffer vi dig strøm igen. Enten ved skadeafhjælpning hvis muligt, ellers fremskaffer vi en nødgenerator.

Vi opstiller selvfølgelig affugtere når vandet er pumpet væk, og hjælper med rengøring og evt. desinficering af både bygningsdele og indbo/løsøre.

Indbo/løsøre kan vi også tilbyde at nedpakke og flytte til midlertidig opbevaring, rengøring og desinficering på vores lager.

Alle skader fotoregistreres med digitale billeder og vi udarbejder kasseringslister.

Se her om din ejendom er oversvømmelsestruet.

Oversvømmelse

Skadeservice