Serviceaftale

Serviceaftale

Få en skades forebyggende Serviceaftale for din ejendom, Institution eller virksomhed, efter en forudgående gennemgang og inspektion.

Serviceaftalen kunne f.eks. indeholde en årlig rensning af tagrender, brønde og nedløb, gennemgang af tag, samt fugtmåling i skunk og kælder.

Alt efter behov for netop din ejendom, så eventuelle skader helt undgås, eller i det mindste minimeres.

Kontakt for info Læs mere

Storm