Orkan

Stormskade

Afdækning af tage og knuste vinduer efter stormskader.

Vi flytter møbler og andet løsøre, så de ikke er udsat for stormens nedbør.

Dækker af med plast og spande til opsamling af vand, så store vandskader undgås.

Ved strømsvigt hjælper vi også til med f.eks. at flytte frostvarer i sikkerhed.

Løse tagsten, væltede hegn, træer, nedfaldne grene med videre tager vi os også af.

Alle skader fotoregistreres med digitale billeder, og efterfølgende giver vi gerne tilbud på reparation og genopbygning.

Orkan

Skadeservice