Oversvømmet kælder

Vandskade, Fugtskade

Er uheldet ude, og du er så uheldig at få vand i kælderen eller i din bolig via skybrud, sprængte vandrør eller ødelagte/utætte kloakrør, er det vigtigt, at du hurtigt får udbedret skaden.

Vandskade i forbindelse med skybrud, stormflod, rørskade, eller som følge af brandslukning.

Vi opsamler og/eller bortpumper vand.

Vi sørger for efterfølgende affugtning, fugtmålinger og rengøring/desinficering.

Vi nedpakker og flytter evt. indbo, som vi også tilbyder at rengøre og desinficere.

Alle skader fotoregistreres med digitale billeder og vi udarbejder kasseringslister.

Vandskade

Skadeservice